Istorijat

Privredno društvo za export-import „Euromatica“ DOO Novi Sad je osnovano 15.04.2011. godine.

Tokom proteklih godina preduzeće je imalo velikog uspeha u nabavci i plasmanu široke lepeze prehrambenih proizvoda.

Uspostavljeni su kvalitetni poslovni kontakti sa brojnim renomiranim poslovnim partnerima kako u zemlji tako i u instranstvu a čija je pretežna delatnost oblast trgovine na malo u velikim hipermarketima kao i sa preduzećima vodećim u oblasti poizvodnje repromaterijala potrebnog za prehrambenu industriju.

U budućem periodu osnovni cilj poslovne politike će biti plasman prehrambenih proizvoda domaće proizvodnje na ino tržište.

Osnovni podaci

Naziv : „EUROMATICA“ DOO
Adresa : Lasla Gala 7, Novi Sad
MB : 20730404
PIB : 107042681
Telefon : 021/451-541
Telefax : 021/451-591
E-mail : office@euromatica.eu
Tekući račun: 205-166594-50 Komercijalna banka
Datum osnivanja: 15.04.2011